Verdraagzaamheid door de mens

Bedsystemen zijn bedoeld voor ontspanning. Het is voor Röwa-producten daarom een vanzelfsprekendheid dat ze de mens, zijn gezondheid en zijn welzijn niet belasten. Röwa-producten worden daarom regelmatig op mogelijke schadelijke stoffen getest. Noodzakelijke veranderingen worden onmiddellijk door ons of onze toeleveranciers aangebracht. Bij de tests wordt gezocht naar alle tot dusver bekende mogelijk gezondheidsbedreigende stoffen die in bedsystemen zouden kunnen voorkomen en op de naleving van de grenswaarden gelet.

Wat kan men testen?

Wanneer het liggen vanuit ergonomisch perspectief wordt bekeken, moet de wervelkolom in zijn natuurlijke vorm liggen. Ook het hoofd, de schouders en de benen reageren gevoelig op het samenspel van matras en ondervering. Hoe goed een ligsysteem in zijn totaliteit is, kan met objectieve gegevens, echte testpersonen en technische simulaties gemeten worden.
Alle materialen die wij verwerken, worden op hun verdraagzaamheid door de mens getest en gecertificeerd. Daarbij houden wij ons aan eigen standaarden, die veel strenger zijn dan de algemeen erkende richtwaarden voorschrijven. “Beter zijn, meer bereiken“ is ook met het oog op verdraagzaamheid door de mens een onomstotelijk motto.

Leren is als roeien tegen de stroom in: wie verslapt, drijft terug!

Vergeleken met deze oude Chinese wijsheid zijn wij jong. En toch zou men kunnen denken dat onze in bijna 100 jaar opgedane kennis voldoende is. Wij zullen een lerend bedrijf blijven. De toekomst stelt ons voor opgaven. Daartoe behoren de demografische verandering, de samensmelting van ecologie en technologie en de kans om producten samen met andere wetenschappelijke disciplines te ontwikkelen.

Slapen met een goed gevoel

Overal waar elektrische apparaten gebruikt worden, ontstaan magnetische velden. Deze velden zijn niet te zien of te voelen. Vooral in de woon- en slaapkamer beïnvloedt de elektrosmog de slaap, omdat alle nachtelijke storingsinvloeden invloed op de gezondheid uitoefenen. Daarom moet de slaapkamer met de grootste zorgvuldigheid ingericht worden en in het optimale geval vrij van straling zijn.
Röwa biedt hier met motorisch verstelbare lattenbodems niet alleen het hoogste comfort, maar ook de voorkoming van elektrische straling. De exclusief bij Röwa gebruikte en gepatenteerde free-elec®-schakeling stopt bij stilstand de geleiding van stroom en garandeert hierdoor voor 100% dat de leidingen en de motor vrij van elektrische storingsvelden zijn. Voor een gezonde en ontspannen slaap.